خرید کلیک گوگل ترند و برندینگ

با استفاده از خدمات برندینگ و ترندسازی، می‌توانید بهبودی چشمگیری در جستجوها و کلیک‌های گوگل با نام برند و ترند خود تجربه کنید. این خدمات باعث افزایش میانگین CTR تا 10%، افزایش بازدید سایت و کلیک‌های ارگانیک، ترند شدن عبارات با نام برند در صفحات نتایج جستجوی گوگل و بهبود فوق العاده جایگاه متوسط ​​سایت شما خواهد شد. با استفاده از این خدمات، می‌توانید تدریجی و بهبود مرتب رتبه جهانی سایت خود و کاهش تدریجی نرخ پرش را تجربه کنید. همچنین، با استفاده از کلمات کلیدی همراه با نام تجاری، می‌توانید در لیست جستجوی ترین پیشنهادات گوگل وارد شوید و به ترند شدن در گوگل و ورود به پیشنهادات محبوب گوگل دست پیدا کنید. این خدمات با جستجوی گوگل برای دسکتاپ با بازدیدکنندگان خارجی و ایرانی انجام می‌شود. برای بهبود نرخ پرش و استفاده از روش‌های بهینه‌سازی سایت، بهتر است به کلمات کلیدی مرتبط و دقیق توجه کنید و محتوای سایت خود را بهبود دهید تا باعث جذب بازدیدکنندگان با اهمیت و موثر شوید. همچنین، به بهینه‌سازی سایت خود برای سئو و بهره‌گیری از روش‌های ارگانیک و حرفه‌ای توجه کنید. در نهایت، با استفاده از این خدمات می‌توانید بهبود موقعیت سایت خود در نتایج گوگل را به طور قابل توجهی تجربه کنید.

بسته 1,000 جستجو و 100 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

شروع از
143,750تومان

1,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
100 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
10,000 کل جستجو
1000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 1 عبارت کلیدی
◀ مدت 10 روزه ▶

بسته++ 1,000 جستجو و 100 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

شروع از
215,625تومان

1,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
100 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
10,000 کل جستجو
1000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 1 عبارت کلیدی
◀ مدت 10 روزه ▶

بسته 2,000 جستجو و 200 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

شروع از
287,500تومان

2,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
200 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
20,000 کل جستجو
2,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 2 عبارت کلیدی
◀ مدت 10 روزه ▶

بسته++ 2,000 جستجو و 200 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

شروع از
431,250تومان

2,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
200 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
20,000 کل جستجو
2,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 2 عبارت کلیدی
◀ مدت 10 روزه ▶

بسته 3,000 جستجو و 300 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

شروع از
431,250تومان

3,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
300 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
30,000 کل جستجو
3,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 3 عبارت کلیدی
◀ مدت 10 روزه ▶

بسته++ 3,000 جستجو و 300 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

شروع از
646,875تومان

3,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
300 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
30,000 کل جستجو
3,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 3 عبارت کلیدی
◀ مدت 10 روزه ▶

بسته 4,000 جستجو و 400 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

شروع از
862,500تومان

4,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
400 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
80,000 کل جستجو
8,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 4 عبارت کلیدی
◀ مدت 20 روزه ▶

بسته++ 4,000 جستجو و 400 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

شروع از
1,293,750تومان

4,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
400 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
80,000 کل جستجو
8,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 4 عبارت کلیدی
◀ مدت 20 روزه ▶

بسته++ 6,000 جستجو و 600 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

شروع از
1,940,625تومان
ماهانه

6,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
600 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
120,000 کل جستجو
12,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 6 عبارت کلیدی
◀ مدت 20 روزه ▶

بسته 8,000 جستجو و 800 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

شروع از
1,500,000تومان
ماهانه

8,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
800 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
240,000 کل جستجو
24,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 8 عبارت کلیدی
◀ مدت 30 روزه ▶

بسته++ 8,000 جستجو و 800 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

شروع از
2,587,500تومان
ماهانه

8,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
800 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
240,000 کل جستجو
24,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 8 عبارت کلیدی
◀ مدت 30 روزه ▶

بسته 10,000 جستجو و 1000 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

شروع از
2,156,250تومان
ماهانه

10,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
1000 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
300,000 کل جستجو
30,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 10 عبارت کلیدی
◀ مدت 30 روزه ▶

بسته++ 10,000 جستجو و 1000 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

شروع از
3,234,375تومان
ماهانه

10,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
1000 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
300,000 کل جستجو
30,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 10 عبارت کلیدی
◀ مدت 30 روزه ▶

بسته 20,000 جستجو و 2,000 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

شروع از
4,312,500تومان
ماهانه

20,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
2,000 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
600,000 کل جستجو
60,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 20 عبارت کلیدی
◀ مدت 30 روزه ▶

بسته++ 20,000 جستجو و 2,000 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

شروع از
5,625,000تومان
ماهانه

20,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
2,000 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
600,000 کل جستجو
60,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 20 عبارت کلیدی
◀ مدت 30 روزه ▶


سفارش کلیک گوگل ترند و برندینگ

در خدمات بهینه‌سازی جستجوی گوگل و ترندسازی کلیک، هدف اصلی این است که با جستجوی کلمات کلیدی همراه با نام برند در گوگل ترند، ورود به لیست پیشنهادات پرجستجوی گوگل را برای شما فراهم کند. با هر کلیک روی نتایج، نرخ کلیک (CTR) افزایش می‌یابد و جایگاه کلمات کلیدی اصلی در گوگل بهبود می‌یابد. این بهبود در بلندمدت منجر به ترند شدن کلمات کلیدی همراه با برند در گوگل می‌شود. در تمامی بسته‌های این خدمات، دستگاه بازدیدکنندگان (دسکتاپ) و نوع آی‌پی بازدیدکنندگان (ایرانی) به طور پیشفرض تنظیم می‌شود. در بسته‌های پلاس با نشان (++). امکان انتخاب نوع آی‌پی بازدیدکنندگان (ایرانی، خارجی یا هر دو) و نوع دستگاه بازدیدکنندگان (موبایل، دسکتاپ یا هر دو) نیز وجود دارد. لذا، می‌توانید با استفاده از این خدمات، کلمات کلیدی با نام برند خود و همچنین مفاهیم مرتبط با سئو آسیا را جستجو کرده و در لیست پیشنهادات پرجستجوی گوگل وارد شوید. همچنین، بهبود نرخ کلیک و جایگاه کلمات کلیدی اصلی در گوگل را تجربه کنید. در نهایت، با ترکیب کلمات کلیدی دقیق و بهینه‌سازی سایت خود، می‌توانید جذب بازدیدکنندگان با اهمیت و موثر شوید و موقعیت سایت خود در نتایج گوگل را به طور قابل توجهی بهبود دهید.


سایر ویژگی ها کلیک گوگل ترند و برندینگ

  • ظرفیت برندینگ که در ذهن مخاطب شکل گرفته و منجر به اعتمادسازی می‌شود.
  • اگر می‌خواهید برند شما در ذهن مخاطب ماندگار شود،کلیک گوگل ترندینگ از بهترین روش‌هایی است که می‌توانید از آن استفاده کنید.
  • بسته های ترندینگ بدون ریسک و مناسب عموم وب سایت ها
  • قابلیت نمایش گزارش در سرچ کنسول گوگل و الکسا
  • قابلیت جستجو بازگشتی و بازدید چند مرتبه ای از سایت
  • قابلیت اسکرول و کلیک تصادفی در سایت
  • قابلیت انتخاب دستگاه بازدید کنندگان ( موبایل یا دسکتاپ یا هر دو ) فقط در بسته های ++
  • قابلیت انتخاب آی پی بازدید کنندگان ( ایرانی یا خارجی یا هر دو ) فقط در بسته های ++
  • ++ badge packages are special